LabdeMed: professioneel, betrouwbaar en discreet

Privacybeleid

In onze kleinschalige samenleving zijn families, vrienden, kennissen en werkrelaties nauw verbonden met elkaar. LabdeMed besteedt daarom extra aandacht aan de bescherming van privacy en gaat uiterst discreet om met patiëntengegevens.

U kunt er dan ook op vertrouwen dat uw testresultaten in veilige handen zijn. LabdeMed werkt volgens de officieel vastgestelde privacyregels van de Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens (LBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens verwerken

Als u gebruik maakt van onze diensten dan verwerken wij uw gegevens. Dit houdt in dat we uw medische en persoonsgegevens opvragen, opslaan, aanvullen en als dat nodig is volgens protocol verstrekken aan zorgverleners en zorgverzekeraars.

Patiëntenportaal

Als patiënt van LabdeMed kunt u gebruik maken van ons patiëntenportaal. Dit is een beveiligde database waarin u uw medisch dossier met persoonsgegeven en testuitslagen kunt bekijken op een moment dat u het beste uitkomt. Ook hier is uw privacy uiteraard volledig gewaarborgd.

Testmateriaal

Vanzelfsprekend zijn de patiëntgegevens op testmateriaal vertrouwelijk. Samples worden niet langer bewaard dan nodig is en op een veilige manier vernietigd.
Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op via + 5999 736 1030 of stel uw vraag via ons contactformulier.

 

Altijd bij de hand: de LdMApp

Met onze gebruiksvriendelijke app kunt u snel informatie over onze dienstverlening opzoeken. Zoals priklocaties, openingstijden, testresultaten en botika na warda. Download nu de LdMApp in de App Store of Google Play Store. Meer weten? Bel met ons hoofdkantoor (+ 5999 736 1030) of haal de folder op bij een van de LabdeMed prikposten.